محمد حنیف

محمد حنیف

نویسنده

محمد حنیف، نویسنده، پژوهشگر و برگزیده جایزه ادبی و چهره ای شناخته شده در زمینه ی داستان نویسی و رمان است.

او از نظریه‌پردازان حوزه ادبیات بوده و تا امروز بیشتر از سی و اندی اثر در قالب پژوهش و رمان منتشر کرده است. جادوی گوبتا، این مرد از همان موقع بوی مرگ می داد، کلاه جادو و مجسمه مسی، خرمالوها را به گنجشک ها بفروش، زمانی برای فریاد، شب ماهرخ، بومی سازی رئالیسم جادویی، نوشتن در سایه ی جنگ، قابلیت های نمایشی شاهنامه، قصه گویی در رادیو و تلویزیون، مراحل خلق داستان، از جمله آثاری است که محمد حنیف در کارنامه ی خود دارد.

حنیف، اولین فیلمنامه خود را بر اساس موضوع تربیتی در سال 1364 نوشت و بعد ها این فیلم ساخته و در شبکه یک سیما پخش شد.

او برای نوشتن اولین نسخه قصه مستوران به بیش از پنجاه منبع و ماخذ مراجعه کرد و از برخی آثار، حکایات، قصه‌‌ها یا افسانه‌‌هایی به عاریت گرفت و با الهام از این مجموعه داستان، رمان مستوران، نوشته و از آن اقتباس شد.