درخشش «پرویز خان» در جشنواره 42 فجر؛ کسب دو سیمرغ و یک دیپلم افتخار

درخشش «پرویز خان» در جشنواره 42 فجر؛ کسب دو سیمرغ و یک دیپلم افتخار
برچسب: